ផ្ទះកញ្ចក់ Venlo

  • ផ្ទះកញ្ចក់ Venlo

    ផ្ទះកញ្ចក់ Venlo

    វាយកផ្ទះកញ្ចក់ Venlo Glass ចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយនឹង lancet arch ដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយកញ្ចក់ tempered ក្នុងស្រុកជាមួយនឹងការបញ្ជូនពន្លឺជាង 90% និងតំបន់ដែលមានខ្យល់ចេញចូលជាង 60% ។លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទ្វារ បង្អួច និងក្បូនឈើ។